International Business Day 2023
AmCham Slovakia

AmCham Slovakia

On-site
Slovakia, Bratislava
Ms. Natalia Spodniak, Corporate Affairs

About Us

Americká obchodná komora na Slovensku je nezávislá nezisková organizácia financovaná výhradne z príspevkov svojich členov. Na Slovensku pôsobí už 30 rokov s cieľom prinášať pozitívnu zmenu v rámci podnikateľského prostredia na Slovensku. Medzi kľúčové piliere komory patrí vymožiteľnosť práva, zavádzanie inovácií, vzdelávanie a podpora talentov, ako aj regionálny rozvoj. Americká obchodná komora v SR združuje v súčasnosti približne 300 slovenských a zahraničných firiem, medzi ktoré patria najväčší zamestnávatelia, malé a stredné podniky, ale aj neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie. Viac informácií o AmCham môžete získať na https://amcham.sk/a na sociálnych sieťach: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, či You Tube.

Areas of Activity

  • other
Organisation
AmCham Slovakia

Country
Slovakia
Bratislava

Type
Other

Size
1-20

Website
https://www.amcham.sk

Additional info about company


Participating in
10.5.2023 B2B negotiations
10.5.2023 Panel discussion

Cooperation Profiles

Interested in AmCham Slovakia and its activities.

Requested

cooperation in R&D investor other partner

Offered

other

Participants

Ms. Natalia Spodniak Corporate Affairs